Profil

ANGELUS AUREUS o. p. s. vznikla dne 5. prosince 2005 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Obecně prospěšné služby společnosti jsou zaměřeny na agenturní činnost v oblasti kultury a umění, dále pak na zajištění kulturních produkcí, na provozování zařízení sloužících k pořádání kulturně společenských aktivit a na organizování sportovních soutěží.

Za dobu svého trvání společnost ANGELUS AUREUS o. p. s. uspořádala nebo se podílela na organizaci mnoha akcí z výše uvedených oblastí. Přehled realizovaných akcí je uveden v záložce Reference.

© 2024 Angelus Aureus o.p.s. | Kontakt