Reference:

Odhalení obrazu "ZAVRAŽDĚNÍ SVATÉHO VÁCLAVA" od A. Pettera

Termín:6.9.2014
Místo:Opava
Ke stažení:Dokument k druhé etapě restaurování 1.7 MB

V neděli 6.9.2014 byl v rámci Národního zahájení Dnů Evropského dědictví v kostele sv. Václava v Opavě slavnostně odhalen unikátní osmimetrový obraz Antona Pettera „Zavraždění svatého Václava“ z roku 1844, na jehož záchraně se podílel každý z Vás, kdo přispěl ve veřejné sbírce na účet Angelus Aureus o.p.s.. Zde můžete shlédnout video znázorňující průběh záchrany obrazu. Dárcům děkujeme.

© 2018 Angelus Aureus o.p.s. | Kontakt